fbpx

ДОГОВІР ОФЕРТИ


про надання інформаційно-консультаційних послуг щодо сприяння у працевлаштуванні закордоном

 

м. Київ                                                                                                           «__»  _______________ 2018 р.

 

Фізична особа – підприємець Разенков Роман Васильович, іменований надалі Виконавець, з однієї сторони, та

Фізична особа ______________________________________________, іменований надалі Замовник, з іншої сторони, разом іменовані сторони, уклали цей договір про наступне:

 

І. Предмет договору

1.1. Замовник доручає, Виконавець зобов’язується надати Замовнику інформаційно-консультаційні послуги та практичну допомогу щодо оформлення документів, необхідних для працевлаштування у зазначеній країні: ___________________________________ .

Послуги включають в себе:

  • аналіз документів для обіймання обраної вакансії в зазначеній країні;
  • консультацію по оформленню права на роботу згідно обраної вакансії в зазначеній країні;
  • актуалізацію вакансії на момент готовності документів Замовника для працевлаштування закордоном;
  • подання кандидатури Замовника на розгляд обраному роботодавцю;
  • лобіювання інтересів Замовника при обговоренні умов робочого договору;
  • перевірка зазначених умов в договорі/пропозиції щодо працевлаштування на відповідність до умов зазначених усно/письмово напередодні.

ІІ. Обов’язки Замовника

2.1. Надати Виконавцеві відомості, необхідні для надання послуг: фото документів  та анкету, на підставі яких  Виконавець робить аналіз кандидатури Замовника і підбирає, відповідно до досвіду роботи та освіти, роботодавця та вакансії.

2.2. Оплатити послуги Виконавця в порядку, визначеному цим договором.

 

ІІІ. Обов’язки Виконавця

3.1. Надати Замовнику послуги, передбачені даним договором в п.1.1.

3.2. Надати Замовнику практичні матеріали, що сприятимуть успішному працевлаштуванню.

 

ІV. Розрахунки й порядок оплати

4.1. За виконання послуг, зазначених у договорі, Замовник виплачує Виконавцеві винагороду у вигляді реєстраційного внеску в українській гривні суму, що еквівалентна 60 євро. Оплата проводиться в національній валюті України за комерційним курсом не пізніше 2-х календарних днів від дати підпісання данного договору.
4.2. Реєстраційний внесок забезпечує організаційну та адміністративну діяльність агентства в інтересах клієнта — включає первинну інформацію про діяльність агентства, особисті консультації, заповнення внутрішньої форми, початкові інтерв’ю, переписування резюме в міжнародній формі або переведення на іншу мову, обробку цифрового документа і перевірку заявки в інших формах, реєстрацію в систему партнерських агентств та інші подібні заходи.
4.3. Реєстраційний внесок має термін дії – один календарний рік. Протягом цього періоду Замовник має право на надання послуг Виконавця, зазначених у п.1.1. стосовно працевлаштування у зазначеній в цьому договорі країні.
4.4. Реєстраційний внесок не підлягає поверненню в разі розірвання договору в односторонньому порядку Замовником.

  1. Інші умови

5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє до повного виконання сторонами взятих на себе зобов’язань.

5.2. У всіх випадках, неврегульованих цим Договором, сторони керуються законодавством України. У випадку порушення умов договору, сторони несуть відповідальність передбачену законодавством України.

5.3. Замовник надає свою згоду на збір та обробку його персональних даних (місце проживання, паспортні дані, ідентифікаційний номер, дані про освіту та інші персональні дані) відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 та розпорядженню Європейської Унії “RODO” щодо охорони персональних даних від 25 травня 2018.

5.4. Договір складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін.

Адреси, реквізити та підписи сторін:

Виконавець:

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

РАЗЕНКОВ РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ

 

08295, м. Київ, бульвар Вацлава Гавела, 4

П/р: 26009052648726 К/р K/р: 4731185607554018  

в філії «Приват Банк» в м. Києві, МФО 328704,

ЄДРПОУ 3036718535

Тел. 044-2226643, e-mail: ua@home-hotel.info

 

__________________________ / Разенков Р. В./

Замовник:

_________________________________________________

_________________________________________________

Паспорт: серія ______ № ________________

виданий _________________________________________

_________________________________________________

Дата видачі: ____________________________

Ідентифікаційний номер: __________________________

Моб.тел.: __________________ E-mail:____________________

 

____________________ / _____________________________ /

 

  • ua@home-hotel.info
  • roman_in_tocuch
  • Киев, бульвар Вацлава Гавела 4